Floor Tjon-A-San

Ik wandel voor mijn moeder F. Tjon-A-San

Ik wandel omdat mijn moeder F. Tjon-A-San vier jaar lang nierpatient is. Sinds dit jaar moet zij dialyseren. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om haar te helpen en voor nader onderzoek.

10
11/09/2021
13:25

Floor

Bekijk alle